Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1998:

alpha,1998
Anapaulan: anapausin. anapausis de ho mellon bios. sun heterois axiologotatois andrasi toi polemoi dous ten anapaulan. Menandros: hodi gar Ounnon hegemon megistos etuchen anapaules. toutestin apethane. kai Anapaulas, pempseis pros tous nekrous. tis eis anapaulas ek kakon kai pragmaton; kerussei ho Charon, kai hos topous katalegei: tis eis to Lethes pedion; Lethes pedion chorion diatetupoken en haidou houto legomenon: hos kai Auainou lithon. tis eis onou pokas; houto legousi to achreston: oude gar hai tou onou pokai chresimeuousin. epi ton anenuton.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search