Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1941:

alpha,1941
Analkis: adunatos, asthenes. ou gar monon ho megas kindunos analkin ou phota lambanei, hos legei Pindaros: alla kai ho megas aner oudena mikron agona prosietai. all' hopou phugades alloi di' anandrian apodidraskousin, entautha katabainei paraballomenos. kai authis he tragoidia phesi peri Aigisthou: ho pant' analkis houtos, he pasa blabe, ho sun gunaixi tas machas poioumenos. sunergouses gar tes Klutaimnestras aneile ton Agamemnona.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search