Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1940:

alpha,1940
Analiskein: aitiatikei. kai Analoun, hekateros. Aristophanes Ploutoi: chairo te gar pheidomenos, hos oudeis allos palin t' analon, henik' an toutou deei. Daitaleusin: eis tas triereis dei m' analoun tauta kai ta teiche. en de toi pareleluthoti kai dia tou e adiaphoros, hoion aneliskon kai analiskon. kai authis: eis hoia analoun hoi pro tou ta chremata.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search