Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1935:

alpha,1935
Analexamenos: anagnous, noesas. ho de analexamenos ten epistolen. kai Analexamenon, heautous sunagagonton. molis de ton Karchedonion apo tes kataplexeos analexamenon, monos ho Blanon kaloumenos oikeian tes peristaseos phonen proemenos eipe. kai authis: kai to tou Alexandrou mnemeion sunekleisen, hina medeis eti mete to toutou soma idei mete ta en ekeinois gegrammena analexetai.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search