Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1924:

alpha,1924
Anaktes: kai Anassai: Aristoteles en tei Kuprion politeiai phesi: kalountai de hoi men huioi kai adelphoi tou basileos anaktes, hai de adelphai kai gunaikes anassai. kai Anaktora, ta hiera. kai Anaktorian, despoteian. kai Anaktorion, hieron. kai Anaktoron, hierateion.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search