Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1916:

alpha,1916
Anakreon: Teios, lurikos, Skuthinou huios, hoi de Eumelou, hoi de Partheniou, hoi de Aristokritou edoxasan. egrapsen elegeia kai iambous, Iadi panta dialektoi. gegone kata Polukraten ton Samou turannon Olumpiadi nb#: hoi de epi Kurou kai Kambusou tattousin auton kata ten ne# Olumpiada. ekpeson de Teo dia ten Histiaiou epanastasin oikesen Abdera en Thraikei. bios de en autoi pros erotas paidon kai gunaikon kai oidas. kai sunegrapse paroinia te mele kai iambous kai ta kaloumena Anakreonteia.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search