Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1492:

alpha,1492
Hamartadas: apo tes hamartas eutheias. Prokopios: hai ton gunaikon hamartades ouk epi tous andras hientai monon, alla kai paidon haptontai mallon, hous ge kai doxan tina pheresthai ek tou epipleiston sumbesetai, hos phusei tropou tais geinamenais eoikasin.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search