Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1470:

alpha,1470
Amathetos: adidaktos. ho de Ioustinos amathetos en grammaton hapanton kai to de legomenon analphabetos. kai, amathes ephus kou polupragmon oude ton Aisopon pepatekas. epi ton idioton. to de patesai ison esti toi endiatripsai: hos to aphikesthai pou legomen. kai authis Aristophanes: amathesteron pos eipe kai saphesteron. para ten paroimian, saphesteron moi kamathesteron phrason.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search