Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1448:

alpha,1448
Alpheios: potamos. Homeros: hos t' euru rheei Pulion dia gaies. hos ek tes peges eutheos kruptetai kai polun enechtheis topon hupo ges ekballei peri Lukoan tes Arkadias. ho de potamos ou polun topon aposchon tes peges kai kruphtheis epi deka stadious palin ekpiptei, kai to loipon pheromenos dia tes Megalopolitidos tas men archas elaphros, eita lambanon auxesin kai dianusas epiphanos pasan ten proeiremenen choran epi deka stadious, ginetai pros Lukoan, ede proseilephos kai to tou Lousiou rheuma, pantelos abatos on kai barus. zetei peri toutou kai en toi Arethousa.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search