Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1384:

alpha,1384
Haloneton: to hupo halon eonemenon. ison toi barbaron. kai paroimia: Haloneton andrapodon. epi ton oudenos logou axion: paroson hoi emporoi komizontes eis ten mesogaian halas anti toutou oiketas elambanon. kai Halonetos, homoios barbaros. hoi gar Thraikes andrapoda halon apedidonto.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search