Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1289:

alpha,1289
Alkman: Lakon apo Messoas: kata de ton Krateta ptaionta Ludos ek Sardeon: lurikos, huios Damantos e Titarou. en de epi tes kz# Olumpiados, basileuontos Ludon Arduos, tou Aluattou patros: kai on erotikos panu heuretes gegone ton erotikon melon. apo oiketon de: egrapse biblia hex, mele kai Kolumbosas. protos de eisegage to me hexametrois meloidein. kechretai de Doridi dialektoi, kathaper Lakedaimonioi. esti de kai heteros Alkman, heis ton lurikon, hon enenken he Messene. kai to plethuntikon Alkmanes.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search