Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1271:

alpha,1271
Alkaia: all' ho men drakon megethei megistos on toi ouraioi ton leonta kateikizeto. ho de leon elgei men kai tei alkaiai pros amunan diegeireto. ho Logothetes phesin en toi tou hosiou Markellou bioi.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search