Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1172:

alpha,1172
Alethes: anti tou ontos. axiousi de oxunein ten proten, hotan touto deloi to en eperotesei legomenon, hoion ontos, alethos. alethes o pai tes arouraias theou; Aischulos phesi pros Euripiden: su de me taut', o stomuliosulektade, kai ptochopoie, kai rhakiosurraptade. alethes de to antidiastellomenon toi pseudei. aletheia de esti theion te kai anthropinon hegemon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search