Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1143:

alpha,1143
All' esthi' elthon tous Megakleous kionas: hos [2ei]2 eipe ton plouton. emphainei dia touton, hoti ouden autoi kateleiphthe, ei me he aule. anti tou tous lithous tes Megakleous oikias. houtoi gar monoi kateleiphthesan autoi panta phagonti. legei de ho presbutes pros ton huion. Aristophanes en Nephelais. epi ton aneimenos diaitomenon ho logos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search