Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1129:

alpha,1129
Alexandros ho Milesios: hos Poluistor epeklethe kai Kornelios, dioti Kornelioi Lentouloi aichmalotistheis eprathe kai autoi paidagogos egeneto, eita eleutherothe. en de en Rhomei epi ton Sulla chronon kai epi tade. aneirethe de en Laurentais hupo puros tes oikias phthareises: kai he gune autou Helene mathousa to sumban apenxato. en de grammatikos ton Kratetos matheton. houtos sunegrapse biblous arithmou kreittous. kai Peri Rhomes biblia e#. en toutois legei, hos gune gegonen Ebraia Moso, hes esti sungramma ho par' Ebraiois nomos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search