Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1128:

alpha,1128
Alexandros Aigaios: philosophos Peripatetikos, didaskalos Neronos tou basileos, hama Chairemoni toi philosophoi. huion de esche Kailinon onoma. houtos ekalei ton Nerona pelon haimati pephurmenon. kakon matheton, hos oimai, kakiones hoi didaskaloi: didakte gar arete kai kakia askete. esti de kai heteros Alexandros Aphrodisieus, philosophos. kai allos, ho Noumeniou, sophistes. kai allos, Klaudios chrematisas, sophistes. kai heteros, ho Kasilonos, sophistes, adelphos Eusebiou tou sophistou, mathetes de Ioulianou. kai allos Alexandros, Alexandrou, dikegorou, Kilix, Seleukeus, sophistes, hos epeklethe Peloplaton.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search