Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1117:

alpha,1117
Alektruona athleten Tanagraion: aidontai de eugeneis houtoi. aphiesi toi Asklepioi anathema te kai athurma einai, hoionei theraponta kai oiketen peripolounta toi neoi ton ornin, ho Aspendios ekeinos. kai paroimia: alektruonos m' ephaske koilian echein. tachu gar kathepseis t' argurion. zetei peri plektron auton en toi aire plektron.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search