Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1114:

alpha,1114
Alektorides: hai theleiai ornis. kai tas alektoridas de autas apekteinan, tou me keladousas kai aidousas epi tois oois menusai ton moichon. kai Alektorides, ho tou alektoros. hoti Persikos ornis ho alektor legetai dia ten lophian. kai zetei en toi Persikos ornis.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search