Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1109:

alpha,1109
Aleainoimi: thermainoimen. epeith' hin' aleainoimi tout' empischomen. Aristophanes. Aleainein: apo tou aollizesthai hemas en tais hemerais. kai en Athenais Heliaia dikasterion en, apo tes sunagoges ton anthropon. hoi de apo tou aleainein, ho esti thermainein kai diachein. tines de apo tes ginomenes diapneuseos ek tou stomatos pros tous daktulous: ho legetai auein kai azein kata mimesin tes phones, tes ek tou stomatos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search