Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1:

alpha,1
A a: par' Aristophanei epirrema met' ekplexeos kai keleuseos. a a, ten dada me moi prosphere. to a a kata diairesin anagnosteon, ou kath' henosin: alla kai psiloteon amphotera. ei gar hen meros logou en kai kata sunapsin aneginosketo, ou chreian eiche ton duo tonon etoi ton oxeion. kai touto men ekplexeos on psiloutai. to de ha ha thaumastikon dasunetai, hos en Epigrammasi phesin Agathias: ha mega tolmeeis keros aneplasato. Aab.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search