a plan far oysbesern dem yidishn oysleyg

fun leybl botvinik, mekhile mark tveyn

lemoshl, di iberike u|syu|s "W" un "T" vet men aroyslozn fun di tknus, un zikh banutsn nor mitn "t" un "s". far eynvegs, vet men poter vern fun dem "Q" un dem "H" vi oykh dem "K".

tkhil|s, vet men nokh onhaltn dem "sh", vos vet :speter, :soyn in tsveytn yor, farbitn vern mitn ":s" (gepintltn samekh).

|inem dritn yor, vet men dem :stumen "#" -- vos |iz mml far:svundn loyt dem yivo |oysleyg -- |oykh |oysmaydn |in |onheyb fun a vort.

|in| dem| fertn| yor vet men| :soyn| |op:safn| di ende-u|syu|s "X", "M", "N", "F", |un| "C".

tsu bislekh|, |in| di |u|iterdike yorn|, |u|et men| |oysbesern| di :sprakh|-|oyslig |un| afile poter |u|ern|, |in| mol far alemol, fun| di |umnoytike topl-u|syu|s |u|i "v" |un| "|ey".

b|m|:skh| di yorn| 6-12, |u|t mn| |ukh| poter |u|rn| fun| dm| |umnutikn| "e", |un| d |un| drt |ukh| fun| dm| "o" |un| fun| dm| ""|oy" |un| |on|:stt dm| nr an| "|u".

biz arum| dm| 15tn| yr, |u|t mn| :sun| knn| rhbilitirn| di NsiNs "N" |un| "F" -- |u|s |u|ln| zin| nit mr |u|i zikhrNnNs fun| alt, Frst knakrs, -- |uf| |oFFtrn| |un| farbitn| dm| "|u" |un| "p" (lutn| seyder).

tsum| sNf|, nkh| arum| 20 yr fun| |ortgrafisr rfrm|, |u|ln| mir hbn| a Frakti:sr |un| lgi:sr |inhitlkhr |uslig far |undzr mam|-l:sNn|, |ibr dr grr |idi:sr |ult.