KATR output

Buy

Buy

positivenegative
simple present
positive123
sg mixaram mixari mixarad
pl mixarim mixarid mixarand
negative123
sg nemixaram nemixari nemixarad
pl nemixarim nemixarid nemixarand
complex present
positive123
sg xaride am xaride i xaride ast
pl xaride im xaride id xaride and
negative123
sg naxaride am naxaride i naxaride ast
pl naxaride im naxaride id naxaride and
simple subjunctive
positive123
sg bexaram bexari bexarad
pl bexarim bexarid bexarand
negative123
sg naxaram naxari naxarad
pl naxarim naxarid naxarand
complex subjunctive
positive123
sg xaride bâšam xaride bâši xaride bâšad
pl xaride bâšim xaride bâšid xaride bâšand
negative123
sg naxaride bâšam naxaride bâši naxaride bâšad
pl naxaride bâšim naxaride bâšid naxaride bâšand
simple bounded past
positive123
sg xaridam xaridi xarid
pl xaridim xaridid xaridand
negative123
sg naxaridam naxaridi naxarid
pl naxaridim naxaridid naxaridand
complex bounded past
positive123
sg xaride budam xaride budi xaride bud
pl xaride budim xaride budid xaride budand
negative123
sg naxaride budam naxaride budi naxaride bud
pl naxaride budim naxaride budid naxaride budand
simple unbounded past
positive123
sg mixaridam mixaridi mixarid
pl mixaridim mixaridid mixaridand
negative123
sg nemixaridam nemixaridi nemixarid
pl nemixaridim nemixaridid nemixaridand
complex unbounded past
positive123
sg mixaride am mixaride i mixaride ast
pl mixaride im mixaride id mixaride and
negative123
sg nemixaride am nemixaride i nemixaride ast
pl nemixaride im nemixaride id nemixaride and
complex perfect
positive123
sg xaride bude am xaride bude i xaride bude ast
pl xaride bude im xaride bude id xaride bude and
negative123
sg naxaride bude am naxaride bude i naxaride bude ast
pl naxaride bude im naxaride bude id naxaride bude and
the future
positive123
sg xâham xarid xâhi xarid xâhad xarid
pl xâhim xarid xâhid xarid xâhand xarid
negative123
sg naxâham xarid naxâhi xarid naxâhad xarid
pl naxâhim xarid naxâhid xarid naxâhand xarid
bexar naxar
xaridan naxaridan
xarande
xaride naxaride