"mh noyre hmkum hzh" oder "khazr|T hsh"ts"

hBl hBlim


vos zokst di tsi kaylis tukes
herst vos er't mir gezokt
in di host dikh gelost?
bist mshige?
khob em gegebn in tatns tatn aran
keser yitnu lekho
ayay mokem kevoydo
gay shoyn gay
d'zeylooy pakt ir an
tikanto shabes rotsiso korbonoyseho
ni sha
di gayst avek fin do
di pots
bkitser zog ikh em
tomer hob ikh nisht de fiftsn alofim
zog nor
di mshigene dort
ni vizoy hayst di nor
de fish bolz zenn groyse ode klayne
host gezen moyshes naye kar
a gonef
ver git kidush?
Doved khayem
shoyn vater?
hest
zayre falafl iz leyle leyle
yismekhu b|malkhus|kho shoymrey shabes vekoyre oyneg
za shoyn shtil
fish bolz azoy groys vi zane baytsim
az di vilst davenn gay dir gezinterhayt
ni makh shoyn kidush
hob ikh em arangeflikt
khob em gezokt yashkayni mitsad shayni
geb aher de aykikhl
hering git er nisht?
erz dekh aza min khazir
lekhaim lekhaim
anim zmires v|shirim eyreg
viz de gale?
ahhhhhhh
l|koved shabes koydesh